[UI Inspiration] Facebook AR - ý tưởng thiết kế tương tác mạnh mẽ với công nghệ thực tế tăng cường

Thiết kế tương tác là sự tương tác giữa con người với sản phẩm kỹ thuật số. Giống như nhiều lĩnh vực thiết kế khác, thiết kế tương tác có sự quan tâm đặc biệt đến hình thức, tuy nhiên trọng tâm chính vẫn là chú trọng vào phản ứng của người dùng. Điều này thể hiện một cách rõ ràng giúp thiết kế tương tác khác biệt với các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật.

Giám đốc sáng tạo – nhà thiết kế sản phẩm Moe Slah đến từ Alexandria, Ai Cập đã mang đến một ý tưởng cho Facebook AR (Augmented Reality – Thực tế Tăng cường). Tác giả tạo ra một thiết kế đặc biệt kết hợp giữa ý tưởng và thử nghiệm. Thiết kế tổng thể rất giống với giao diện người dùng Facebook hiện tại, nhưng điều tuyệt vời mà Moe mang đến là chế độ AR mạnh mẽ, tương tự như Google đang sử dụng chế độ AR trong Google Maps.

Xem thêm các dự án khác của Moe tại Behance và Instagram.


Biên tập: Thao Lee
Tác giả: Moe Slah

Hình trong bài (11)