Thiết kế mới cho những tờ tiền cũ của Argentina

Nhà thiết kế đồ họa và minh họa Gilda Martini Gabriela Lubiano đã cùng tưởng tượng ra một thiết kế mới cho tờ tiền của Argentina.

Bộ tiền được lấy cảm hứng từ sự đa dạng trong hệ thực vật và động vật cùng cảnh quan nơi họ sống. Thật là một cách hay ho để thể hiện lòng biết ơn dành cho cảnh đẹp nơi mình sinh ra đúng không?

Nguồn: Behance