loading

Lê Kỳ Chức | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Lê Kỳ Chức
Mã số bài thi: 08


Mô tả ý tưởng:


Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Lê Kỳ Chức
Mã số bài thi: 08

Cùng tác giả

#Tag

Cuộc thi thiết kế biểu tượng nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

iDesign Must-try

Bình chọn biểu tượng Vòng Chung kết - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Bình chọn biểu tượng Vòng Chung kết - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019 đang trong quá trình bình chọn, nhằm tìm ra thiết kế độc đáo và phù hợp biểu…
Nguyễn Quốc Hưng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Nguyễn Quốc Hưng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Nguyễn Quốc HưngMã số bài thi: 09 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Nguyễn Quốc HưngMã số bài thi: 09
Lê Ngọc Phương Trinh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Lê Ngọc Phương Trinh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Lê Ngọc Phương TrinhMã số bài thi: 10 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Lê Ngọc Phương TrinhMã số bài thi:…
Võ Trương Yến Linh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Võ Trương Yến Linh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Võ Trương Yến LinhMã số bài thi: 05 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Võ Trương Yến LinhMã số bài thi:…
Phạm Kinh Triều | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Phạm Kinh Triều | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Phạm Kinh TriềuMã số bài thi: 06 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Phạm Kinh TriềuMã số bài thi: 06
Nguyễn Trung Dũng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Nguyễn Trung Dũng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Nguyễn Trung DũngMã số bài thi: 07 Mô tả ý tưởng | Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Nguyễn Trung DũngMã số bài thi: 07