iDesign iDesign - Art and Ads

Lê Trung Hoa | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Lê Trung Hoa
Mã số bài thi: 11


Mô tả ý tưởng:


Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Nguyễn Trung Dũng
Mã số bài thi: 11

Hình trong bài (9)