iDesign iDesign - Art and Ads

Nguyễn Quốc Hưng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Mã số bài thi: 09


Mô tả ý tưởng:


Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Mã số bài thi: 09

Hình trong bài (19)