loading

Chân dung trừu tượng của những chiếc bút chì

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mike Tinney và thiết kế Alex Hammond đã thảo luận về hiện trạng của công nghệ và sáng tạo cùng trên một góc quan sát: Với sự hỗ trợ tối tân của công nghệ, những yêu cầu về thời gian của khách hàng khiến thời gian cho việc động não, phác thảo hoặc lên ý tưởng rất ít.

Bất chất sự tiến bộ của công nghệ thì bút chì vẫn nắm vai trò quan trọng trong quy trình hình thành ý tưởng trong suốt quá trình làm việc. Đó chính là lý do họ thực hiện bộ ảnh chân dung bút chì.

Cùng tác giả

#Tag