Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Cảm hứng thể nghiệm typography cùng Wete Studio

Khi những nhà thiết kế muốn tìm cảm hứng về thể nghiệm typography, họ thường chu du qua những trang sách về thiết kế đồ hoạ, ví dụ như sách Los Logos, nơi giới thiệu vô vàn những logo và thể nghiệm với con chữ.

Wete Studio vừa chia sẻ hình ảnh một bộ sưu tập tuyệt đẹp nơi họ thể nghiệm các loại typography từ 2017 – 2018, đa phần chúng đều là dự án cá nhân nhằm luyện tập trên Cinema 4D và Photoshop (trừ dự án dành cho lịch Yorokobu và chữ O cho SEAT).

Mong rằng những hình ảnh dưới đây sẽ đem lại nguồn cảm hứng cho dự án typography mới nhất của bạn. Xem nhiều hơn tại www.wetecacahuete.com


Nguồn: abduzeedo

Hình trong bài (14)