Batsana Batsana - Graphic Design

Hãy đưa bản phác thảo (sketch) cho khách hàng.

"Tôi có thể xem bản phác thảo" Một yêu cầu hợp lệ của khách hàng. Trên hết họ chỉ muốn xem nhiều hơn về ý tưởng trước khi chọn một cái để tiếp tục. Vậy nó tốt đấy chứ?

Nếu bạn như tôi, bạn sẽ phác thảo bất thứ cái gì trong đầu, từ rõ ràng tới trừu tượng, lố bịch hay tuyệt vời. Bất cứ điều gì.

Chỉ sau khi bạn phác thảo thì những ý tưởng mới bắt đầu nảy nở, bởi vì toàn bộ mục đích của vẽ là để ghi lại những ý tưởng tiềm năng – thông qua đó bạn tiếp tục phát triển ý tưởng và chọn ra một lựa chọn cuối cùng, hay là "Đã thử tất cả mà không được cái nào…"

Vì vậy nếu bạn đang ngồi trước 100 phác thảo, chọn lấy 10 để tiếp tục thăm dò khả năng, và hãy lấy 3 cái để tiếp tục đào sâu. Liệu có nên đưa khách hàng cả…100 phác thảo. Đó không phải là việc của họ, đó là việc của bạn, nhà thiết kế. Bạn phải tách ra những cái xấu, cuối cùng chỉ đưa ra cho khách hàng 3 ý tưởng tốt nhất.

Trong thực tế, những phác thảo giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Hãy tưởng tượng khi bạn đã có ba phác thảo tốt. Bạn bắt đầu đi sâu vào việc làm đẹp ba phác thảo này. Chọn phông chữ, màu sắc thích hợp, áp dụng hệ thống lưới.

Sau đó trình bày lần đầu với khách hàng về ba ý tưởng. Nếu họ là khách hàng "trung bình" không có nền tảng thiết kế. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng ý tưởng của bạn sẽ bị họ gạt bỏ không thương tiếc đôi khi chỉ vì họ không thích màu sắc mà bạn dùng.

Hãy làm thế này. Đưa họ 3 phác thảo ở mức ý tưởng ban đầu. Bạn bắt đầu giải thích với khách hàng rằng họ đừng lo lắng về font chữ, màu sắc, thậm chí hình khối cụ thể, các đường thẳng, đường cong. Hãy cho họ tập trung vào các ý tưởng, và làm thế nào nó được đónh nhận bởi người xem.

Nó dễ dàng, tiện lợi cho cả bạn lẫn khách hàng khi hiểu được trọng tâm của ý tưởng.

Nếu bạn đã có những phác thảo, đừng ném nó vào sọt rác.

Nguồn Davidairey

Hình trong bài (2)