Khám phá thiết kế UI kỳ 11

Khám phá thiết kế UI là chuỗi các tác phẩm liên quan đến thiết kế giao diện web/app và các thiết kế tương tác nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện và tinh tế nhất cho người dùng.

Khám phá thiết kế UI kỳ 11 bao gồm các tác giả:

1. DSGN Collective Hover and Slider Animation bởi Zhenya Rynzhuk cho Sochnik

2. Dark style email ui design bởi 九七先生

3. DSGN Collective About Page Scroll Animation bởi Zhenya Rynzhuk

4. Travel App — Trip Detail / Animation bởi Stano Bagin cho PLATFORM

5. Exchange finder mobile ui interaction design bởiTaras Migulko

6. Storefront iOS UI Kit IV bởi Anton Tkachev cho UI8

7. Yourway — Travel agency bởi Emil Samojło

8. BLUE ANGELS EMISSIONS bởi Pontus Wellgraf

9. Mone Natural Skincare Brand Website bởi Juste Navickaite

10. SS19® — Slider bởi Exo Ape

11. Its been awhile bởi Meghan Rose

12. The Faces Of Hunger — Feeding America bởi Superhero Cheesecake

13. Cinema Buddy — Your Tickets & Cards bởi Kacper Murzyn cho maise

14. Higher Ground — real estate promo website bởi Juraj Molnár cho Buzzworthy Studio

15. Essence Timeline Module bởi Christopher Reath cho ueno.

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (1)