Batsana Batsana - i-Gallery

23 trang web có bố cục lạ mắt

Hầu hết website ngày nay đều theo một bố cục quy chuẩn với hệ thống lưới sẵn có, điều này giúp cho khách hàng tiếp cận dễ dàng. Tuy vậy đối với một trang web thiên về ngành sáng tạo thì việc tạo ra một bố cục lạ mắt sẽ đem lại thương hiệu riêng.

62 Models

62

88 and 90 Lex

80

Amy Movie

amy

Brian Hoff

brian

Christopher Ireland

chirst

Frames by Franke

frames

Ginventory

gin

Haute Horlogerie

haute

Jimmy Says Yes

jimmy

Lane & Associates

lane

Livo UI Kit

livo

The Nero

nero

Nlee

nlee

Pierre Georges

pỉe

Quechua

quechua

Readymag

ready

Signesduquotidien

sign

Sweet Punk

sweet

Sylvian Reucheran

sylvian

Sztafeta Pokolen

sztafeta

VN Star

vn

Webydo

webydo

Yatzer

yatzer

Hình trong bài (23)