loading

#tag: Designer Spotlight

Maryanne Nguyen khắc họa sự cô đơn nhưng đầy lạc quan trong thời đại dịch.
Maryanne Nguyen khắc họa sự cô đơn nhưng đầy lạc quan trong thời đại dịch.
Thế giới ngày nay đang có những biến động từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát; mọi thứ từ kinh tế, chính trị, giáo dục… đều có những suy biến…
  • Chỉ 3 phút đọc