loading

#tag: Hannes Ahremark

[UI Inspiration] Hello KiddOs - ứng dụng phát trực tuyến với thiết kế tương tác cho trẻ em
[UI Inspiration] Hello KiddOs - ứng dụng phát trực tuyến với thiết kế tương tác cho trẻ em
Thiết kế UX/UI của ứng dụng phát trực tuyến của Kiddo dành cho trẻ em. Ứng dụng có khóa dành cho phụ huynh và hoàn toàn hướng đến việc tạo ra…
  • Chỉ 3 phút đọc