loading

#tag: Kỳ Huỳnh

Illustrator Kỳ Huỳnh: Dùng lý trí để tư duy sáng tạo
Illustrator Kỳ Huỳnh: Dùng lý trí để tư duy sáng tạo
Giữa lý trí và cảm xúc, đâu mới là yếu tố quan trọng để tạo nên một tác phẩm chạm đến người xem? Và làm sao để cân bằng điều…
  • Chỉ 7 phút đọc