loading

#tag: nhà hàng dưới biển

Nhà hàng dưới biển đầu tiên của châu Âu ở Na Uy
Nhà hàng dưới biển đầu tiên của châu Âu ở Na Uy
Vậy là sau Mỹ, Dubai và Maldives, cuối cùng châu Âu cũng sắp mở cửa nhà hàng dưới mặt nước đầu tiên của mình!
  • Chỉ 4 phút đọc