loading

#tag: Series Lịch sử thiết kế đồ họa

Georges Braque
Georges Braque
“Braque được nhớ đến như một ông tổ của chủ nghĩa Lập thể…”, nhưng dường như là lép vế hơn Pablo Picasso – người bạn, người đồng chí thân thiết…
 • Chỉ 15 phút đọc
Pablo Picasso (Phần 2)
Pablo Picasso (Phần 2)
Trong phần hai của loạt hai bài về Picasso, ta tìm hiểu di sản của người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng này, cũng như các…
 • Chỉ 16 phút đọc
Pablo Picasso (Phần 1)
Pablo Picasso (Phần 1)
“Tôi vẽ sự vật theo cách tôi nghĩ về chúng, chứ không theo những gì tôi thấy.” – Picasso nói như thế. Và dù khi ông hợp tác với Braque…
 • Chỉ 16 phút đọc
Georges Rouault (Phần 3)
Georges Rouault (Phần 3)
Trong phần cuối cùng của loạt ba bài về Georges Rouault, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của ông theo trình tự thời gian. Lần lượt, bạn…
 • Chỉ 12 phút đọc
Georges Rouault (Phần 2)
Georges Rouault (Phần 2)
Georges Rouault đã từng nói rằng mục đích duy nhất của ông là vẽ một Đức Ki-tô khiến ai thấy cũng sẽ bị cải đạo. Có thể nói rằng ông…
 • Chỉ 12 phút đọc
Georges Rouault (Phần 1)
Georges Rouault (Phần 1)
Georges Rouault có vẻ không phải là một nghệ sĩ quen thuộc với đại chúng, nhưng ông đã là một trong những nghệ sĩ rất quan trọng của chủ nghĩa…
 • Chỉ 15 phút đọc
Henri Matisse (Phần 2) - Các tác phẩm nổi bật
Henri Matisse (Phần 2) - Các tác phẩm nổi bật
Trong phần hai của loạt hai bài về Matisse, ta tìm hiểu các tác phẩm nổi bật của ông xếp theo trình tự thời gian. Các tác phẩm này bao…
 • Chỉ 10 phút đọc
Henri Matisse (Phần 1)
Henri Matisse (Phần 1)
Matisse đã luôn thử nghiệm một cách đầy tỉ mỉ và kĩ lượng với nghệ thuật. Ông thử đi rồi thử lại mọi ý tưởng mình có, trong khi tuyên…
 • Chỉ 13 phút đọc
Lập thể (Phần 3) - Các tác phẩm nổi bật
Lập thể (Phần 3) - Các tác phẩm nổi bật
Trong phần cuối cùng của chuỗi ba bài về chủ nghĩa Lập thể, chúng ta cùng tìm hiểu những tác phẩm nổi bật của trào lưu chủ nghĩa này. Tuy…
 • Chỉ 17 phút đọc
Lập thể (Phần 2)
Lập thể (Phần 2)
Trong phần thứ hai của chuỗi ba bài về Lập thể, ta tìm hiểu khái niệm, phong cách, và xu hướng, cũng như những phát triển hậu trào lưu. Trước…
 • Chỉ 11 phút đọc
Lập thể (Phần 1)
Lập thể (Phần 1)
Trong khoảng thời gian từ năm 1907 đến năm 1914, Georges Braque và Pablo Picasso hợp tác chặt chẽ với nhau, họ ăn mặc giống nhau và đùa rằng họ…
 • Chỉ 13 phút đọc
Dã Thú (Phần 2) - Những tác phẩm nổi bật
Dã Thú (Phần 2) - Những tác phẩm nổi bật
Trong phần 2 của loạt bài về trào lưu nghệ thuật Hiện đại đầu tiên của thế kỷ 20 – Dã thú, ta tìm hiểu các tác phẩm nổi bật…
 • Chỉ 17 phút đọc