loading

#tag: Tess Smith-Roberts

Dự án ‘hồi sinh’ tranh tĩnh vật trên Instagram nhờ vô vàn các nghệ sĩ khác nhau
Dự án ‘hồi sinh’ tranh tĩnh vật trên Instagram nhờ vô vàn các nghệ sĩ khác nhau
Nghệ thuật vẽ tranh tĩnh vật đang tận hưởng một làn sóng mới trên Instagram, khi các nghệ sĩ chuyển sang đưa trái cây và hoa vào để thể hiện…
  • Chỉ 3 phút đọc