loading

#tag: vòng thuần sắc

Vòng thuần sắc: Hành trình từ hang động đến bảng màu hiện đại
Vòng thuần sắc: Hành trình từ hang động đến bảng màu hiện đại
Từ xa xưa, loài người chúng ta vẫn không ngừng đi tìm ý nghĩa thực sự của màu sắc. Hệ thống bảng màu đầu tiên của nhân loại đã được…
  • Chỉ 8 phút đọc
Lịch sử huyền bí về màu sắc | Phần 1: Ngôn ngữ cổ xưa của nhân loại
Lịch sử huyền bí về màu sắc | Phần 1: Ngôn ngữ cổ xưa của nhân loại
Nhà thiết kế không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ màu sắc sẽ không thể tồn tại lâu. Bạn biết gì về màu sắc? Có lẽ sẽ là…
  • Chỉ 12 phút đọc